Mr. Thạch Kim Độ, MSc.
Mr. Thạch Kim Độ, MSc.
- Master of Science in Finance and Management at Heriot-Watt University (UK)
- Wealth Manager at Ho Chi Minh Securities Joint Stock Company
- Co-Founder Faviz Investment
- 15 years experiences in stock investment
- Asset under management: 50 millions USD
PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐẦU TƯ
Quỹ đầu tư tăng trưởng – Growth Fund, đầu tư theo chiến lược năng động, tập trung vào các doanh nghiệp tăng trưởng vượt trội về lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh trong danh mục theo dõi của Faviz Investment. Tỉ trọng phân bổ danh mục được điều chỉnh theo từng giai đoạn của thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa về tỷ suất sinh lời và cân bằng rủi ro thị trường.

30/08/2022 | 03:19 View: 522
Giá thuê tăng mạnh trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc ngày càng rõ nét hơn.
20/08/2022 | 07:11 View: 547
Thế Giới Di Động sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ nhất vào năm 2023, khi mà hệ thống Bách Hóa Xanh đạt được điểm hòa vốn v...
20/04/2022 | 03:12 View: 641
Series bài viết “Tầm quan trọng của alpha trong quản lý danh mục đầu tư” để nhà đầu tư có thể tự rút tỉa ra được những k...
TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ DỊCH VỤ CỦA FAVIZ NGAY HÔM NAY
Đăng ký trải nghiệm