Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì? Vai trò của chúng trong báo cáo tài chính

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì? Vai trò của chúng trong báo cáo tài chính

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì? Vai trò của chúng trong báo cáo tài chính

Ở bài viết trước “Dòng tiền là gì? Vai trò của chúng trong báo cáo tài chính” chúng tôi đã chỉ ra các khái niệm về dòng tiền và cũng như phần nào đó về dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Ở bài viết này, sẽ là chi tiết hơn về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì.

Dòng tiền

Nhắc lại về cách hiểu của dòng tiền, dòng tiền là sự vận chuyển liên tục của các luồng tiền thu - chi của một doanh nghiệp. Đây là dùng để chỉ số lượng của tiền mặt, các khoản cũng như là tài sản tương đương tiền mặt.

Dòng tiền có nhiều loại như dòng tiền ròng, dòng tiền thuần, dòng tiền thông minh.

Dòng tiền vào sẽ gồm tiền thu được từ việc bán sản phẩm hoặc khoản tiền mặt đã thu, các khoản phải thu, cổ tức tiền mặt và lợi tức tiền mặt.

Dòng tiền ra là tất cả những chi phí bằng tiền mặt mà công ty chi trả cho nhân viên, nhân công, thuế, nhà cung cấp, lãi suất vay,…

Vậy trong hoạt động kinh doanh thì dòng tiền sẽ thể hiện những gì?

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì?

Cũng giống như khái niệm của dòng tiền, Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (tiếng Anh: Operating cash flow, viết tắt: OCF) là các dòng tiền thu vào - chi ra liên quan đến thu nhập và chi phí của doanh nghiệp và xảy ra thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh bao gồm:

+ Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản doanh thu khác. Doanh thu khác ở đây bao gồm tiền thu bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản thu khác như doanh thu bán chứng khoán kinh doanh.

+ Tiền thu khác bao gồm: tiền thu do được hoàn thuế, thu hồi tạm ứng, thu hồi các khoản í quỹ, thu do được bồi thường và các khoản thu khác không thuộc dòng tiền hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

- Dòng tiền chi cho hoạt động kinh doanh bao gồm:

+ Tiền chi trả cho nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ, kể cả các khoản chi mua chứng khoán kinh doanh.

+ Tiền chi trả cho người lao động

+ Tiền chi trả lãi vay

+ Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh như tiền phí bảo hiểm, chi tạm ứng, tiền bồi thường do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng kinh tế và các khoản chi khác không thuộc dòng tiền hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính

Ví dụ thực tế

Nếu bạn đang sở hữu quán cafe thì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ được xác định như thế nào?

Dòng tiền vào:

 • Hoạt động thu tiền khách uống cafe (không tính khách uống thiếu)
 • Tiền bán ve chai từ vỏ chai lọ đựng nước

Dòng tiền ra:

 • Hoạt động chi tiền để mua cafe rang xay từ công ty cafe (không tính công nợ)
 • Tiền chi trả nhân viên phục vụ
 • Tiền cho thuê mặt bằng

Dòng tiền hoạt động kinh doanh dương có nghĩa là bạn đang thu được tiền từ đây để chi dùng cho các hoạt động khác. Như:

 • Rút lợi nhuận ra (chi cổ tức)
 • Trả nợ vay (nếu có)
 • Mở rộng hoạt động kinh doanh

 Nếu dòng tiền hoạt động kinh doanh âm nghĩa là hàng ngày bạn phải bỏ thêm tiền vào để chi trả cho hoạt động kinh doanh. Dẫn đến áp lực tìm nguồn vốn bổ sung như:

 • Vay thêm nợ
 • Bán bớt tài sản
 • Tệ hơn là phải thu hẹp hoạt động kinh doanh vì thiếu vốn.

Kết luận:

Môt doanh nghiệp có dòng tiền âm tức là doanh nghiệp này đang phải chịu áp lực huy

động vốn bổ sung phần thiếu hụt trong hiện tại. Và áp lực này có thể tăng lên nếu dòng tiền tiếp tục âm trong những năm tiếp theo. Điều này cũng có nghĩa là doanh nghiệp đang có nhiều triển vọng mở rộng kinh doanh và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Một doanh nghiệp có dòng tiền dương tức là doanh nghiệp này đang có nguồn lực dồi dào từ hoạt động kinh doanh chính. Hứa hẹn khả năng chi trả cổ tức cho cổ đông của mình. Cũng cho thấy doanh nghiệp có tiềm lực tài chính dự phòng để mở rộng hoạt động kinh

doanh khi cơ hội đến. Điều này cũng có nghĩa là doanh nghiệp chưa có phương án mở rộng sản xuất để gia tăng giá trị của cổ đông.

Kết,

Dòng tiền hoạt động kinh doanh giúp chúng ta đánh giá được hiệu quả của mô hình kinh doanh và các rủi liên quan đến nguồn vốn của doanh nghiệp. Đồng thời còn cho chúng ta biết được vị thế của Doanh nghiệp trong ngành và tầm quan trọng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị sản xuất.

Nguồn: Nguyễn Chí Hiếu

TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ DỊCH VỤ CỦA FAVIZ NGAY HÔM NAY
Đăng ký trải nghiệm