Dòng tiền từ hoạt động tài chính là gì? Vai trò của chúng trong báo cáo tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là gì? Vai trò của chúng trong báo cáo tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là gì? Vai trò của chúng trong báo cáo tài chính

Có thể bạn đã biết đến khái niệm dòng tiền thuần, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hay dòng tiền từ hoạt động đầu tư mà trước đây chúng tôi đã đề cập đến. Nếu bạn chưa biết đến, bạn có thể xem lại ở các bài viết trước của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về loại dòng tiền từ hoạt động tài chính là như thế nào.

Dòng tiền

Hiểu đơn giản, dòng tiền là sự vận chuyển liên tục của các luồng tiền thu - chi của một doanh nghiệp. Đây là dùng để chỉ số lượng của tiền mặt, các khoản cũng như là tài sản tương đương tiền mặt.

Dòng tiền có nhiều loại như dòng tiền ròng, dòng tiền thuần, dòng tiền thông minh. Dòng tiền xuất hiện từ hoạt động kinh doanh, từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Trong tiếng Anh dòng tiền từ hoạt động tài chính được gọi là Cash Flow from Financing Activities, trong tiếng Anh là CFF.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF) là một phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, cho biết các dòng tiền thuần được sử dụng để tài trợ cho công ty. Các hoạt động tài trợ bao gồm các giao dịch liên quan đến nợ, vốn chủ sở hữu và cổ tức.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra sự thay đổi kết cấu và quy mô của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính sẽ bao gồm:

- Tiền thu từ vốn góp của chủ sở hữu

- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, kể cả tiền chi mua cổ phiếu quĩ

- Tiền thu từ các khoản vay ngắn và dài hạn

- Tiền chi trả nợ gốc vay ngắn và dài hạn

- Tiền chi trả nợ thuê tài chính

- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho các chủ sở hữu.

Công thức cho dòng tiền từ hoạt động tài chính

CFF = CED – (CD + RP)

Trong đó:

– CED = Dòng tiền từ phát hành cổ phiếu hoặc nợ

– CD = Tiền mặt được trả dưới dạng cổ tức

– RP = Mua lại nợ và vốn chủ sở hữu

Ý nghĩa của dòng tiền từ hoạt động tài chính

Tương tự như Báo cáo tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp cũng được chia làm 3 nhóm:

  • Dòng tiền từ kết quả kinh doanh
  • Dòng tiền đi vào và đi ra với tài sản
  • Dòng tiền thứ 3 là dòng tiền hoạt động tài chính sẽ bù đắp thiếu hụt hoặc hấp thụ phần dư ra từ 2 dòng tiền kia.

Từ dòng tiền tài chính chúng ta sẽ biết  được doanh nghiệp dùng công cụ tài chính nào để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh:

  • Vay nợ ngân hàng, hay trái phiếu
  • Hút máu từ cổ đông bằng phát hành thêm cổ phiếu

Nếu doanh nghiệp có nguồn tiền sinh ra từ hoạt động kinh doanh thì đang được sử dụng như thế nào.

  • Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền
  • Thanh toán nợ vay
  • Hay gửi tiết kiệm để dự trữ tiền

Kết,

Từ dòng tiền hoạt động tài chính chúng ta có thể biết được xu hướng sử dụng nguồn tiền của doanh nghiệp trong tương lai. Khi bạn đã thật sự hiểu về các dòng tiền, bạn mới có thể nắm chắc phần thắng lợi nhuận trong tay của mình.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn còn đang thắc mắc gì nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ bạn hết mình.

Nguồn: Nguyễn Chí Hiếu

TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ DỊCH VỤ CỦA FAVIZ NGAY HÔM NAY
Đăng ký trải nghiệm